Thời gian:Chủ nhật tuần thứ 2 mỗi tháng Từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều 

 時間:毎月第2日曜日 午後1時から4時まで

 ※Ưu tiên người có đăng kí(予約の方優先)

☆Địa điểm:Astia Kasai (toà nhà co-op) tầng 2 Văn phòng Nehime college

 場所:アスティアかさい2階 ねひめカレッジ事務所

Miễn phí

Đăng kí・Tư vấn(予約・お問合せ) 

・よやくする

・LINE @iql7418s

・Facebook @nehimestreet

・HP http://www.kasai-kokusai.info/